Khu nhà ở Hoàng Vân

01 Thông tin chung

1. Địa điểm

Thuộc phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Dự án nằm ở trung tâm của thành phố Hòa Bình, chạy dọc theo bờ trái sông Đà có cảnh quan đẹp, môi trường tự nhiên đẹp nhất thành phố. Với vị trí là trung tâm của thành phố nên Dự án tận dụng được một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng của thành phố như đường Trương Hán Siêu (chiều rộng nền đường, B = 30m), đường đê Ngòi Dong (chiều rộng nền, B=16m) và hệ thống công trình cấp, thoát nước.

2. Quy mô dự án

* Quy mô sử dụng đất: 9,72 ha.

* Quy mô dân số: 2.200 người.

3. Dự kiến giá đất

Dự kiến giá đất bán trung bình từ 7,0 triệu đồng (với các lô đất mặt đường 12m) đến 8,5 triệu đồng (với các lô đất mặt đường Trương Hán Siêu).

02 Vị trí dự án