Memory – Sun Cruise

Cảng Thung Nai, Hòa Bình
 • Đang xây dựng

 • 12.000 m2

 • Căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp

Memory Thung Nai Bay

Cảng Thung Nai, Hòa Bình
 • Đang xây dựng

 • 21.000m2

 • Tổ hợp BĐS nghỉ dưỡng

Emparor Tower Memory

Cao Phong, Hòa Bình
 • Đang xây dựng

 • 3.000m2

 • Chung cư, trung tâm thương mại, shophouse

Orange Village

Cao Phong, Hòa Bình
 • Đang xây dựng

 • 30.000m2

 • Biệt thự nông trang

Memory – Tiểu Hoa Cổ Trấn

Xóm Nẻ, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.
 • Đang xây dựng

 • 10.000m2

 • Làng du lịch có chủ đề

MEMORY THUNG NAI BAY

Cảng Thung Nai, Hòa Bình
 • Đang xây dựng

 • 21.000m2

 • Tổ hợp BĐS nghỉ dưỡng

ReHomes Imperia

Miami, USA
 • Under Construction

 • 1000 - 2500 Sq ft

 • Apartment