BAN GIÁM ĐỐC

Chairman

Mr. Johnathan Doe

Mr. Doe Jain is the founder and visionary behind the Jain Group. Started almost 38 years back, he laid the foundation of Jain Group when the Group owned mines of China Clay in eastern Rajasthan. The company further forayed into manufacturing and trading of China Clay and its products.

Vice chairman

Mr. Ron Perman

Mr. Perman has done his graduation in commerce from Kolkata and studied contemporary Architecture and monument studies. Under his visionary leadership the Real Estate division of The Jain Group was christened as Dream Developers in the early years of 2000.

Thành viên lãnh đạo

+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Executive Director
Julie Quinn
+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Manager
Samantha Carroll
+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Designer
Marc Simpson
+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Photographer
Cynthia Fletcher
+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Consultant
Fredrick Lyons
+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Accountant
Julius George
+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Marketing
Nina Guzman
+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Staff
Nettie Banks

Liên hệ với
chúng tôi

Hotline

0964.658.368

Km4, Đồi Độc Lập, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

email

batdongsanhuyhoanghb@gmail.com

Huy Hoàng Group

– Bất động sản
– Kiến tạo điểm đến Du lịch
– Phát triển giải pháp quỹ đầu tư
– Tối ưu hóa các sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ để cung cấp cho hệ sinh thái của Huy Hoàng HB.

Thông tin công ty

Đăng ký thông tin

Đăng ký để nhận được thông tin mới nhất.

© 2021 – HHGroup. All rights reserved.

Carefully crafted by 802studiooo